Reduceren energieverbuik en CO2-uitstoot

Het Koning Willem I College (KWIC) is een ROC school in 's-Hertogenbosch, die zich richt op MBO. Sinds 2009 is het KWIC een UNESCO-school, waardoor speciale aandacht uitgaat naar duurzaamheid in zowel beleidsvorming als opleidingen. Het Koning Willem I College heeft in 's-Hertogenbosch twee grote locaties. Daarnaast zijn er een 10-tal andere vestigingen verdeeld over de regio.

Meten is weten.

In lijn met de thema’s van het UNESCO-gedachtegoed werken we samen met het Koning Willem I College aan het reduceren van energieverbruik en CO2 uitstoot voor twee onderwijslocaties. We voorspellen het energieverbruik van de installaties en kunnen op die manier onnodig verbruik opsporen. Samen met de technische dienst, installateurs en onderhoudspartijen bepalen we vervolgens praktische vervolgstappen om tot besparingen te komen. 

Resultaten.

Door het real-time meten van het energieverbruik hebben we een beeld gekregen van de belasting van de elektriciteitsvoorziening. Hierdoor is gebleken dat er voldoende overcapaciteit is om een nieuwbouwlocatie aan te sluiten op de bestaande installatie. Waar men dacht extra voorzieningen te moeten aanbrengen, is dat nu niet meer nodig.

Door de analyse van energiestromen in het gebouw hebben we onnodig verbruik op kunnen sporen. Zo bleek bijvoorbeeld dat de liftgroep continu energie verbruikte, ook wanneer er geen activiteit was. Een continue draaiende koeling bleek het probleem en een kleine aanpassing aan de installatie resulteerde in een besparing van € 2.000,- per jaar.

Voor een andere locatie hebben we inzichtelijk gebracht hoe de belasting van 4 transformatoren verdeeld is. Uit de metingen blijkt dat van 3 transformatoren de aansluitcapaciteit maar gedeeltelijk wordt gebruikt. Het aantal transformators kan hierdoor worden gereduceerd. Dat scheelt in vaste kosten en de vrijkomende transformator zal op andere locaties worden ingezet.

Het resultaat: een besparing van meer dan € 5.000 per jaar!

Wilt u ook inzicht in energieverbruik, CO2 en gezond binnenmilieu? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over.

Contact