Salto Eindhoven wil haar huidige vastgoedportfolio energiezuiniger maken om zo CO2-uitstoot en kosten te reduceren. In 2018 is Salto begonnen met het in kaart brengen van energiebespaarpotentieel van 6 bestaande locaties. Klictix heeft voor deze locaties SmartScans Energie opgesteld en binnenklimaatsensoren geplaatst. Hierdoor konden de hoofdmeters uitgelezen worden en heeft Salto inzicht gekregen in de huidige prestaties en het verbeterpotentieel van een deel van haar gebouwen.

Inmiddels heeft Salto dit verder uitgebreid door de overige schoollocaties op een vergelijkbare wijze te analyseren.
Het gaat hierbij niet alleen om het bespaarpotentieel maar ook het monitoren van huidig energieverbruik en kosten door middel van het uitlezen van hoofdmeters. Zo worden de energiestromen voor elektriciteit inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast hecht Salto veel waarde aan een gezond binnenklimaat en wil men inzicht in de prestaties van alle gebouwen. Dit mede om klimaatklachten kwantitatief te kunnen identificeren en locaties met elkaar te vergelijken.

Contact