Aan de Korvelseweg 187 in Tilburg heeft GGz Breburg een Centrum voor senioren met psychiatrische problemen. Door een grondige verbouwing van dit voormalige schoolgebouw is een sfeervolle, toegankelijke omgeving gecreëerd, met ruimtes voor verblijf, groeps- en individuele behandeling.

GGz Breburg wil haar huidige vastgoedportfolio energiezuiniger maken om zo CO2-uitstoot, verbruik en kosten te reduceren. Om hiermee een start te maken heeft GGz Breburg eerder een EED-audit laten uitvoeren en gaat men nu aan de slag met het actief monitoren van het energieverbruik op de locatie Korvelseweg. Om dit te realiseren zijn er twee submeters geplaatst die in totaal 11 groepen monitoren. Daarnaast worden hoofdmeters uitgelezen om het totaalverbruik in kaart te brengen. Het gaat hierbij niet alleen om de monitoring van het huidige energieverbruik maar ook om het identificeren van bespaarpotentieel en energiebesparende maatregelen. De verwachting is, om met uitsluitend energiemonitoring, minimaal 5% besparing te realiseren. Hiermee ligt de terugverdientijd van energiemanagement voor deze locatie tussen de 2 en 3 jaar.

Contact