Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) regeling

Schoolbesturen en gemeenten opgelet!

Wist u dat energie- en binnenklimaatmonitoring verplicht is om in aanmerking te komen voor de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) regeling? Laat ons u helpen bij het voldoen van de voorwaarden voor de SUVIS aanvraag. Wij verzorgen zowel energie- als binnenklimaatmonitoring, regelen de plaatsing van sensoren en informeren de locaties en/of het bestuur van directe verbeterpunten. Daarnaast kunnen wij u met onze kennis ook helpen bij het bepalen van welke maatregelen het meest nuttig en doeltreffend zijn ter verbetering van de ventilatie in uw schoolgebouw. Dit voorstel kan dan ingediend worden voor de SUVIS aanvraag. 

Het real-time monitoren van energieverbruik is een stuk gemakkelijker geworden!

Integratie van Smappee en Solar Edge producten in Klictix energiemonitoring

Dankzij ons nieuwe partnership met Smappee helpen we onze klanten om nog efficiënter met energie om te gaan. Met Klictix energiemonitoring kunnen klanten al meer dan enkel basis monitoring. De integratie met Smappee zorgt voor een nieuwe stap in het monitoren van locaties met een kleinverbruik aansluiting.

Daarnaast hebben we om onze klanten meer inzicht te geven in de prestaties van hun PV systeem, een integratie ontwikkeld met SolarEdge. Wanneer u in het bezit bent van een SolarEdge PV systeem kunt u via de cloud uw data uitlezen en rechtstreeks in het dashboard laten verschijnen. 

Ventilatie in scholen verbeteren en meten via binnenklimaatmonitoring

Ventilatie in scholen is op dit moment een veel besproken onderwerp in relatie tot COVID-19. Hoe is de ventilatie in uw klaslokalen? Een eerste belangrijke én snelle stap is de aanschaf van een CO2 sensor. Een echt "stoplicht" dat direct aanzet tot actie. Rood = ventileren, bij groen is alles in orde. Om vervolgens tot structurele en concrete verbeteringen te komen, valt er met het meten en visualiseren van het binnenklimaat, een enorme winst te behalen.

In samenwerking met één van onze opdrachtgevers, SALTO uit Eindhoven, hebben we een video opgenomen waarin we laten zien hoe dit werkt en hoe wij het binnenklimaat van hun school momenteel monitoren.

Goed ventileren in strijd tegen COVID-19: Hoe meet je dat?

Lees onze volledige blog waarin we onze praktische benadering geven voor het kwantificeren en verbeteren van het binnenklimaat in strijd tegen de verspreiding van COVID-19.

MPZ CO2 reductietool en onze SmartScan Energie vormen een krachtig duo in het visualiseren van klimaatdoelstellingen in de zorg.

Wij ondersteunen zorgorganisaties en brengen in kaart hoe en wanneer je moet investeren in energiebesparende maatregelen om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen. Dit doen we door een koppeling te realiseren tussen resultaten uit gebouwopnames en de CO2 reductie tool van MPZ. 

SmartScan Energie: "onmisbare schakel in kosteloos begeleidingstraject voor sportverenigingen die willen verduurzamen!"

In samenwerking met SSNB werkt Klictix aan het verduurzamen van de accommodaties van sportverenigingen in Noord Brabant.

Contact