Een gezondere leeromgeving en kosten besparen

Zoekt u naar mogelijkheden om uw onderwijshuisvesting duurzamer en gezonder te maken, zonder al te grote, kostbare ingrepen? Wij helpen u om uw leeromgeving te verbeteren en daarbij zelfs kosten te besparen. Met Klictix analyseren en interpreteren we de data uit uw gebouw(en) op zo’n slimme manier, dat direct inzichtelijk wordt hoe u makkelijk energie bespaart en tegelijkertijd het binnenklimaat verbetert.

Daarbij is het zelfs mogelijk om het energieverbruik te voorspellen en hier voortijdig een correctie op uit te voeren. Het resultaat: minder CO2-uitstoot, meer geld voor het onderwijs en de ideale omstandigheden voor uw leerlingen en medewerkers.

Frisse Scholen

Om van uw gebouw een Frisse School te maken met een gezond binnenklimaat en een laag energieverbruik, wilt u de luchtkwaliteit en temperatuur goed kunnen beheersen. Idealiter gecombineerd met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Met Klictix lukt dat doordat we energiemonitoring en klimaatmonitoring kunnen combineren en voor meer inzicht benchmarks kunnen uitvoeren met vergelijkbare gebouwen. Klictix is hierin uniek.

Energiemanagement

Om alle kansen in energiebesparing te benutten, voeren we eerst een SmartScan uit. De ervaring leert ons dat daar altijd quick wins uitkomen. Met een paar kleine ingrepen kunt u vaak al veel energie besparen. We brengen daarnaast de data van uw gebouw samen in een online portaal. Hier kunnen we het verbruik managen en vergelijken met eerdere periodes of andere locaties. Een besparing van 10-30% is absoluut reëel.

Monitoring van het binnenklimaat

Omdat een Frisse School energiezuinig én gezond is, kunt u met Klictix ook het binnenklimaat monitoren. Per ruimte ziet u hoe uw gebouw presteert. Is het CO2-gehalte niet te hoog, is de ventilatie goed, klopt de temperatuur met de wensen en behoeften van de gebruikers? Met Klictix houdt u zelfs automatisch een logboek bij, zodat deze gegevens altijd inzichtelijk blijven, ook voor externe partijen.

Daarom kiest u voor Klictix

  • Analyseert, voorspelt én corrigeert vroegtijdig het energieverbruik.
  • Monitoren en verbeteren binnenklimaat.
  • ​​​​​​​Benchmarks op maat voor nog meer resultaat.
  • Tot 40% minder energieverbruik, CO2-uitstoot en kosten.
  • Direct inzicht in het rendement op uw investering.
  • Overzichtelijke rapportages op maat.
  • Onafhankelijk van energieleveranciers en installateurs.
Contact