Informatieplicht Energiebesparing
Informatieplicht Energiebesparing

Verbruikt je bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar?

Dan valt je bedrijf onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer en ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Daarnaast heb je een informatieplicht. Dit wordt de Informatieplicht Energiebesparing genoemd. Sinds 1 juli 2019 ben je verplicht om aan de Wet Milieubeheer-inrichting, via E-loket, te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn uitgevoerd.

Wij kunnen ondersteuning bieden bij het indienen van de informatieplicht in het E-loket.

SmartScan Energie

Klictix inventariseert welke maatregelen volgens de informatieplicht energiebesparing relevant zijn met behulp van een energiescan. Onze SmartScan energie geeft op een eenvoudige manier weer welke maatregelen verplicht zijn, wat het kost om deze uit te voeren en welke besparing daaraan is gekoppeld. Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden bij het indienen van de informatieplicht in het E-loket.

Download

Begin met energiemonitoring

Wil je op een consequente manier je energieverbruik beheersen en verbeteren, dan is energiemonitoring een onmisbare hulp. Met energiemonitoring zet je namelijk een belangrijke stap in het besparen van energie. Door het monitoren van het verbruik, krijg je inzicht in de energieprestaties van je bedrijf. Hieruit kunnen mogelijkheden voor energiebesparing worden bepaald. Gemiddeld gezien kun je door toepassing van energiemonitoring 10-15% besparen op energieverbruik. Dit maakt monitoring een interessante investering. 

Met energiemonitoring zet je  een belangrijke stap in het besparen van energie.

Daarom Klictix

Onze kracht is het vereenvoudigen van complexe vraagstukken naar begrijpelijke taal. Wij helpen bij het realiseren van een duurzaam en comfortabel gebouw door monitoring en advies op maat.