Als zorgorganisatie met meer dan 130 locaties streeft Prisma naar het aanbieden van een gezonde en duurzame woon-, werk en leefomgeving voor cliënten en medewerkers. Klictix ondersteunt Prisma bij het invullen van deze doelstellingen.
Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben vanuit het klimaatakkoord de taak om in 2030 met elkaar 50% CO₂ reductie te realiseren, op weg naar een CO₂ vrije bedrijfsvoering in 2050. Wij ondersteunen zorgorganisaties hierbij en brengen in kaart hoe en wanneer je moet investeren in energiebesparende maatregelen om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen.

Op de hoogte blijven?

Volg eenvoudig
waar Klictix
mee bezig is
via LinkedIn

LinkedIn