Ventilatie in scholen is op dit moment een veel besproken onderwerp in relatie tot COVID-19. Hoe is de ventilatie in uw klaslokalen? Een eerste belangrijke én snelle stap is de aanschaf van een CO2 sensor. Een echt "stoplicht" dat direct aanzet tot actie. Rood = ventileren, bij groen is alles in orde. 

Om vervolgens tot structurele en concrete verbeteringen te komen, valt er met het meten en visualiseren van het binnenklimaat een enorme winst te behalen.

In samenwerking met één van onze opdrachtgevers, SALTO uit Eindhoven, hebben we een video opgenomen waarin we laten zien hoe dit werkt en hoe wij het binnenklimaat van hun school momenteel monitoren.

Video binnenklimaatmonitoring SALTO-school De Bergen in Eindhoven.

Zoals te zien in de video, ligt de focus op het nemen van praktische maatregelen. Zo blijft de luchtkwaliteit ten alle tijden zo goed mogelijk.

Heeft uw school na het zien van deze video ook behoefte aan binnenklimaatmonitoring? Neem dan vandaag nog contact met ons op via onderstaande button.

Ter info, u betaalt bij Klictix alleen voor de monitoring. De hardware, installatie en configuratie worden door ons geregeld. Dus geen hoge investeringen vooraf en geplaatst binnen een dagdeel.

Wij danken SALTO Eindhoven voor de super filmlocatie en medewerking van de directeur.

Contact