Een beter gebouw en een hogere marktwaarde van uw vastgoed

Krijgt u regelmatig klachten van de gebruikers van uw gebouwen over het binnenklimaat? Over tocht, slechte ventilatie of een te koude of warme binnentemperatuur? Een oncomfortabel binnenklimaat is niet goed voor uw medewerkers en de waarde van uw vastgoed. Helemaal in deze tijd, waarin de WELL-standaard in opmars is en er steeds meer aandacht is voor gezonde gebouwen.

De kosten spelen hierbij ook een rol. U moet wel een goed rendement blijven behalen. Met Klictix kan dat. Met Klictix helpen we u om de CO2-uitstoot te verminderen en het binnenklimaat te verbeteren. Het resultaat: tevreden gebruikers, lagere kosten en meer waarde.

Big Data

Data van uw gebouw zijn er al in overvloed, dat weet u ook. De grote uitdaging tot nu toe was, om die data op de juiste manier te combineren en interpreteren.
Klictix maakt het eenvoudig en overzichtelijk én combineert energiemanagement met monitoring van het binnenklimaat. Zo kunt u de CO2-uitstoot verminderen en tegelijkertijd het binnenklimaat verbeteren.

CO2-footprint verlagen

De CO2-footprint van uw gebouw verlagen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onze SmartScan energie wijst vrijwel altijd uit dat er quick wins te behalen zijn, in elk gebouw. Door bijvoorbeeld de installatie (opnieuw) goed in te regelen kunt u al veel energie besparen. Doordat wij daarnaast het verbruik monitoren en vergelijken met eerdere periodes of andere locaties, is een energiebesparing van 10-30% absoluut reëel.

Binnenklimaat verbeteren

Met draadloze Plug en Play energie- en klimaatsensoren (CO2, temperatuur, RV en licht) monitoren en verbeteren wij vervolgens desgewenst ook uw binnenklimaat. Per ruimte ziet u hoe uw gebouw presteert op comfort en gezondheid. Door de visuele weergave hebben we direct inzicht in afwijkingen en kunnen we gericht en vroegtijdig aan de slag met het oplossen van eventuele klachten van gebruikers.

Daarom kiest u voor Klictix

  • Analyseert, voorspelt én corrigeert vroegtijdig het energieverbruik.
  • Monitoren en verbeteren binnenklimaat.
  • Benchmarks op maat voor nog meer resultaat.
  • Tot 40% minder energieverbruik, CO2-uitstoot en kosten.
  • Direct inzicht in het rendement op uw investering.
  • Overzichtelijke rapportages op maat.
  • Onafhankelijk van energieleveranciers en installateurs.
Contact