Stichting Prisma heeft zich gecommitteerd aan de Greendeal 2.0 en heeft als onderdeel daarvan al in 2018 en 2019 een groot deel van haar gebouwen geïnventariseerd op energiebesparende maatregelen. Daarbij heeft Stichting Prisma gekozen om de CO2-reductie tool van Milieu Platform Zorg in te zetten als managementinstrument om de totale CO2-reductie in kaart te brengen en te rapporteren.

Klictix ondersteund Prisma door het uitvoeren van gebouwopnames die gericht zijn op het inventariseren van energiebesparende maatregelen. De Klictix SmartScans Energie worden ingezet als tool ter inventarisatie van de prestaties en bespaarpotentieel van het huidige vastgoed. In onze scans worden de relevante energiebesparende maatregelen per locatie op begrijpelijke wijze gepresenteerd.

De uitkomsten van onze SmartScans worden door ons verwerkt in de CO2-reductie tool van Milieu Platform Zorg.

Contact