Frisse scholen
Frisse scholen

De onderwijssector heeft de ambitie om bestaand vastgoed te verduurzamen en daarmee toekomstbestendig te maken. Het is een uitdaging voor veel bestaande onderwijsbestuurders om hun panden te renoveren naar frisse en toekomstbestendige gebouwen.

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van energiezuinige en gezonde scholen. Een slecht binnenklimaat in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver- en nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties. Naast een goed binnenklimaat is daarbij ook een laag energiegebruik van scholen essentieel.

Met het Programma van Eisen Frisse Scholen is het mogelijk om:

  • een ambitieprofiel voor energie en binnenmilieu vast te stellen;
  • eisen op te nemen voor het ontwerp en het bestek;
  • offertes voor bouwopdrachten op te stellen en bouwopdrachten te verstrekken;
  • de uitvoering te controleren en het eindresultaat te toetsen;
  • eisen te stellen aan monitoring en beheer en onderhoud.

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart waarbij er een keuze is in de eisen die opgenomen worden en op welk niveau. Er is keuze uit 3 ambitieniveaus:

  • klasse C (voldoende – voldoet aan wet- en regelgeving aangevuld met basisuitgangspunten)
  • klasse B (goed)
  • klasse A (uitmuntend)

Naast een goed binnenklimaat is ook een laag energiegebruik van scholen essentieel.

Klictix helpt om te meten of de uitgangspunten uit Frisse Scholen worden waargemaakt

Dit doen we door het aanbieden van binnenklimaat- en energiemonitoring. Hierdoor heeft het onderwijs zelf inzicht in de prestaties van het vastgoed. Daarnaast helpen we met advies voor binnenklimaatverbetering en energiemanagement om onnodig energieverbruik te voorkomen.

Download

We geven adviezen voor binnenklimaatverbetering en energiemanagement om onnodig energieverbruik te voorkomen

Daarom Klictix

Onze kracht is het vereenvoudigen van complexe vraagstukken naar begrijpelijke taal. Wij helpen bij het realiseren van een duurzaam en comfortabel gebouw door monitoring en advies op maat.